Pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja

ČLANAK 1.
ORGANIZATOR

Organizator Nagradnog natječaja pod nazivom „Reci tako kako je i nastavi slogan" na području Republike Hrvatske je ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana kao proizvođač proizvoda pod markom Cedevita Vitamin Water, te vlasnik robne marke Cedevita Vitamin Water ATLANTIC CEDEVITA d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću iz Zagreba, Planinska 15, OIB:03830001847 (u daljnjem tekstu zajedno: Organizator. Na teritoriju Republike Hrvatske nagradni natječaj provodi u ime i za račun Organizatora agencija DROM, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto (u daljnjem tekstu: Agencija).
Svi sudionici koji pristupe nagradnom natječaju prihvaćaju ova Pravila, s njima su upoznati te se pristupanjem u nagradnom natječaju s njima u cijelosti slažu.

ČLANAK 2.
TRAJANJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj organizira se i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske za sve potrošače proizvoda iz čl. 3. ovih Pravila koji ispune uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju definiranom ovim Pravilima, u periodu od 00:00h 25.05.2024. do 19:59h 30.06.2024. godine.

Nagradni natječaj priređuje se i provodi u svrhu:

 • promidžbe Organizatora i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obavijesti o aktualnostima Organizatora (kao npr. informativne ponude, obavijesti o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, natječajima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno provođenje općenite ne-personalizirane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih poboljšanja usluga Organizatora i internet i drugih oblika informiranja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja…);
 • unapređenja i plasmana proizvoda Organizatora u prodajnim objektima.
 • izbora pobjednika i podjelu nagrada u okviru ovog natječaja

ČLANAK 3.
ORGANIZACIJA I NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

U nagradnom natječaju može sudjelovati svaki punoljetni potrošač (fizička osoba s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj) koji na web stranici pravilno ispuni i pošalje prijavni obrazac.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora ili Agencije i njihovih povezanih društava, kao ni članovi njihove uže obitelji (bračni partner, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre i s njima zakonski izjednačene osobe), niti druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju pri organiziranju i provođenju ovog nagradnog natječaja.

Prijava se vrši putem web stranice https://recitakokakoje.com najkasnije do 30.06.2024. do 19:59. U sklopu prijave potrebno je odabrati frazu iz izbornika u obrascu, te za nju na što kreativniji i originalniji način napisati odgovarajući nastavak ili objašnjenje na temu "Reci tako kako je i nastavi slogan”.

Potrebno je u prijavi unijeti obvezne osobne podatke, potrebne za odabir kandidata i postizanje svrhe radi koje se natječaj organizira u skladu s ovim Pravilima (ime i prezime, kontakt broj, adresa e-pošte).

Sadržaj koji će, prema mišljenju Organizatora, biti uvredljiv, neprimjeren, na drugi način protuzakonit i/ili namijenjen reklamiranju proizvoda za koje Organizator smatra da su konkurentni proizvodima robne marke Cedevita Vitamin Water, bit će uklonjen i obrisan, te neće biti uzet u obzir u nagradnom natječaju.

Kupnja proizvoda Cedevita nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju prijavu na natječaj do konačnog odabira konačnih dobitnika i nagrade (u slučaju da je sudionik izabran na natječaju). Povlačenje prijave se mora zatražiti pisano, putem e-pošte na e-adresu Organizatora [email protected]. U tom je slučaju sudionik isključen iz daljnjeg sudjelovanja u nagradnom natječaju, a njegovi osobni i drugi podaci dobiveni putem nagradnog natječaja ne smiju se koristiti i obrađivati ​​u bilo koju svrhu.

 

ČLANAK 4.
Sve ispravno poslane prijave sudionika putem web stranice https://recitakokakoje.com unose se u središnju bazu podataka prijava sudionika.

ČLANAK 5.
Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web stranici https://recitakokakoje.com.

ČLANAK 6.
BROJ PRIJAVA

Svaki sudionik smije sudjelovati u nagradnom natječaju s više prijava. U slučaju da sudionik prijavu podnosi više puta, može biti nagrađen samo jedan put, stoga se samo najbolja prijava uzima u obzir tijekom postupka odabira.

ČLANAK 7.
NAGRADNI FOND

Dobitnici dobivaju nagrade koje su definirane u nagradnom fondu.

Fond nagrada sastoji se od:
Devet (9) nagrada za najbolji nastavak fraze po izboru stručne komisije:
Devet dobitnika dobiva po jedan odjevni predmet iz promotivne kolekcije Cedevita vitaminske vode tiskan s pobjedničkom frazom dobitnika i to kako slijedi u nastavku:

Troje dobitnika osvaja Cedevita vitaminska voda majicu s kapuljačom na kojoj će biti otisnuta pobjednička fraza dobitnika. Uz to, dobiva i paket Cedevita vitaminske vode. Ukupna vrijednost nagrade je 88,67 €. (PDV je uključen)

Troje dobitnika osvaja Cedevita vitaminska voda torbu na kojoj će biti otisnuta pobjednička fraza dobitnika. Uz to, dobiva i paket Cedevita vitaminske vode. Ukupna vrijednost nagrade je 56,67 €. (PDV je uključen)

Troje dobitnika osvaja Cedevita vitaminska voda T-shirt na kojem će biti otisnuta pobjednička fraza dobitnika. Uz to, dobiva i paket Cedevita vitaminske vode. Ukupna vrijednost nagrade je 50,87 €. (PDV je uključen)

Nagrade nisu zamjenjive za novac, druge nagrade ili usluge, niti su prenosive na druge osobe.
Slika nagrade na promotivnim materijalima je simbolična.

ČLANAK 8.
IZBOR KANDIDATA

U nagradnom natječaju Organizator će odabrati devet (9) dobitnika i podijeliti svakom jednu nagradu.

Odabir dobitnika među pristiglim prijavama vršit će komisija koju čine sveukupno tri predstavnika Organizatora i Agencije.

Na temelju prijavljenih nastavaka jedne od postavljenih fraza (dodana rečenica), komisija će procijeniti usklađenost s imidžem i vrijednostima brenda Cedevita vitamin water te sadržajnu kvalitetu dodane rečenice. Komisija će kod procjene uzeti u obzir sljedeće kriterije:

 1. Originalnost sadržaja
 2. Kreativnost
 3. Kvaliteta i jasno komuniciranje
 4. Faktor originalnosti i iznenađenja
 5. Poruka koja se šalje

Odabir nagrađenih od strane komisije, na temelju gore navedenih kriterija, je konačan, prigovor nije moguć.

ČLANAK 9.
O izboru devet (9) dobitnika vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izbora, imena, prezimena i adrese prisutnih članova komisije i odabranih kandidata (ime, prezime).

ČLANAK 10.
IZBOR KONAČNIH DOBITNIKA

Imena 9 dobitnika bit će objavljena nakasnije pet dana nakon završetka natječaja, odnosno do  05.07.2024. na web stranici https://recitakokakoje.com

Dobitnici će o nagradi biti obaviješteni putem email adrese najkasnije u roku 8 dana po zaključenom odabiru sa strane Organizatora.

Svi sudionici nagradnog natječaja sudjelovanjem u natječaju izričito se slažu s objavljivanjem njihovih osobnih podataka (ime, prezime) na web stranici https://recitakokakoje.com

ČLANAK 11.
NAGRADE

Dobitnici nagrade, koji ispunjavaju uvjete iz ovih Pravila, bit će pozvani na preuzimanje nagrade od Organizatora najkasnije osam (8) dana nakon objave dobitnika na web stranici https://recitakokakoje.com 

kada će se precizno definirati opseg, način i uvjeti korištenja nagrade.

Dobitnik mora dostaviti Organizatoru sve potrebne podatke za dodjelu nagrade (adresa prebivališta koja mora biti na teritoriju Republike Hrvatske) u roku od 7 dana od primitka poziva na preuzimanje nagrade koju je poslao Organizator. U suprotnom, smatra se da se dobitnik odrekao nagrade i Organizator može odabrati drugog dobitnika.

Ako su Organizatoru potrebne neke dodatne informacije zbog nagrade, dobitnik ih mora dostaviti u roku od 5 radnih dana od dana primitka poziva za dostavu podataka, u suprotnom Organizator ima pravo ne dodijeliti nagradu tom dobitniku i ima pravo da odabere drugog dobitnika.

U slučaju da dobitnik ne preuzme nagradu ni nakon naknadnog roka, gubi pravo na nju i u njemu definirane nagrade.

Agencija ili Organizator mogu isključiti pojedinog sudionika iz nagradnog natječaja i zahtijevati povrat već dodijeljene nagrade ili mogu odlučiti ne dodijeliti nagradu ako opravdano utvrde da se sudionik nije pridržavao Pravila natječaja ili je na bilo koji način prekršio bilo koje pravilo natječaja ili odredbu mjerodavnog zakona.

ČLANAK 12.
AUTORSKA PRAVA

Svaki sudionik koji pošalje svoju prijavu na nagradni natječaj Organizatoru u skladu s Člankom 3 ovih Pravila, time potvrđuje svoju prijavu i suglasnost za sudjelovanje u nagradnom natječaju i jamči da je prijavljeni pisani materijal (dodanu rečenicu na postavljenu frazu) isključivo njegovo originalno autorsko djelo i prenosi sva materijalna autorska prava na pisani materijal Organizatoru bez prostornih, vremenskih i teritorijalnih ograničenja.

ČLANAK 13.
PRESTANAK OBAVEZA

Preuzimanjem nagrade ili istekom roka za preuzimanje nagrade ukoliko ju dobitnik ne preuzme, prestaju sve obveze Organizatora prema dobitnicima. Organizator ne snosi bilo kakvu odgovornost niti troškove koji bi proizašli dobitnicima uručenjem ili nakon uručenja nagrade.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ili troškove koje je dobitnik imao nakon preuzimanja nagrade ili koji su nastali kao rezultat radnji Agencije ili trećih strana koje organiziraju i provode svoje obveze u vezi s nagradnim natječajem.

ČLANAK 14.
PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem elektroničkih ili drugih javnih medija.

ČLANAK 15.
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA; PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici su suglasni i pristaju da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, adresu, sliku i druge podatke koje mu sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradnog natječaja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradnog natječaja i promotivne svrhe Organizatora u koje je ovaj nagradni natječaj organiziran, sukladno ovim Pravilima.

Sudionik se slaže da se njegovi osobni podaci mogu koristiti za anonimne (nepersonalizirane) analize i statistiku dostavljenih podataka.

Prilikom prijave na nagradni natječaj, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe.

Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu

[email protected].

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Dobitnik je svjestan i izričito se slaže da Organizator može povjeriti pojedinačne zadatke u vezi s obradom stečenih osobnih podataka ugovornom obrađivaču podataka, a to je DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto.
Ugovorni obrađivač podataka može obrađivati ​​osobne podatke samo u okviru odobrenja ili naloga primljenog od Organizatora, u skladu s važećim zakonodavstvom i u određene svrhe.

Osobni podaci upotrebljavat će se i pohranjivati ​​sve dok ih sudionici ne opozovu u skladu s Pravilima, ako zakonom nije drugačije određeno. Sudionici mogu u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje ili prestanak korištenja svojih osobnih podataka u određenu svrhu. Ako podnesu takav zahtjev tijekom trajanja nagradnog natječaja do objave konačnog odabira i ako se tiče upotrebe njihovih osobnih podataka u svrhe nagradnog natječaja, oni prestaju sudjelovati u natječaju.

Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka.

Svi osobni podaci će biti zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Ostale pojedinosti o obradi i zaštiti osobnih podataka i ostvarivanju vaših prava mogu se naći u pravilima o privatnosti i pravilima o kolačićima objavljenim na web stranici https://recitakokakoje.com

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnom natječaju prihvaća sva prava i obveze definirane Pravilima i potvrđuje da je svjestan svrhe upotrebe svojih osobnih podataka i postupanja s njima.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku poništiti prijavu sudionika u sljedećim slučajevima:

 • prijave sudionike za koje se utvrdi da nisu ispunili sve korake potrebne za kvalifikaciju za nagradni natječaj,- prijavljeni sadržaj nije djelo sudionika koji ga prijavljuje. U slučaju sumnje, sudionik je dužan odgovoriti u roku od 24 sata na upit Organizatora i pružiti relevantan dokaz,
 • prijave sudionika koji se koriste lažnim podacima ili lažnim profilima,
 • prijave sudionika čiji su sadržaji uvredljivi ili na drugi način neprimjereni.

Organizator će diskvalificirati sudionika ili dobitnika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe osobne podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi te ako ima sumnju u zloupotrebu nagradnog natječaja.

ČLANAK 16.

POREZNE OBVEZE

Svi eventualni porezi i druga davanja u vezi nagrade podmiruju se u skladu sa pozitivnim propisima države dobitnika nagrade.

ČLANAK 17.
DOKUMENTACIJA

Dokumentaciju u vezi s natječajem čuva Organizator, ovisno o namjeni pohrane, i to:

 • dokumentacija vezana uz organizaciju i provedbu natjecanja i ova Pravila čuvaju se u prostorijama Organizatora pet (5) godina;
 • dokumentacija koja se odnosi na odabrane finaliste i konačne dobitnike (obavijesti o osobnim podacima, porezna dokumentacija) vodi se u skladu s važećim poreznim i računovodstvenim propisima.

Nakon isteka gore navedenih rokova, Organizator ili Agencija uništit će dokumentaciju u skladu sa svojim internim aktima.

ČLANAK 18.
ZAVRŠNE ODREDBE

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator nije odgovoran za kasne, nepotpune ili na drugi način neprikladne prijave na natječaju. Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz natječaj i pravila vezana uz njega konačna je i odnosi se na sve kandidate. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, smatrat će se da su ova Pravila primarna u odnosu na druge publikacije, bilo u tiskanom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku.
Autentično tumačenje ovih Pravila isključivo je u domeni Organizatora.

Organizator zadržava pravo izmjene ovih Pravila ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. Organizator će obavijestiti zainteresirane strane o svim mogućim izmjenama ovih Pravila objavljivanjem na web mjestu https://recitakokakoje.com.

Sve osobe povezane s natječajem (npr. Organizator, Agencija, dobitnici...) slažu se da će se sporovi proistekli iz ovog natječaja rješavati sporazumno, u protivnom je sud u Zagrebu nadležan za odlučivanje o slučaju.

Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja.

 

Zagreb, 15.05.2024.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.